Å fatte beslutningen om sondeernæring

Sondeernæring er en personlig sak, men du er ikke alene – vi er her for å hjelpe deg.

  Din lege/kliniske ernæringsfysiolog har anbefalt sondeernæring for deg, ditt barn eller noen som står deg nær. Kanskje har du hatt tid til å tenke over spørsmålet om sondeernæring på sykehuset. Eller kanskje beslutningen om å begynne med sondeernæring ble tatt veldig raskt. Det er uansett helt normalt å føle seg overveldet eller urolig første gang man står overfor spørsmålet om sondeernæring.

  Som med alt annet nytt, kan det å begynne med sondeernæring oppleves som veldig vanskelig – kanskje til og med helt uoverkommelig. Du vil sannsynligvis ha mange spørsmål om hvilken innvirkning det vil ha på din helse og din livssituasjon generelt. Hva er sondeernæring? Er det trygt? Vil jeg være i stand til å gjøre dette hjemme? Og hvordan får jeg hjelp underveis?

  Riktig støtte, veiledning og informasjon om sondeernæring kan gi deg den kunnskapen og tryggheten du trenger for å forstå og akseptere beslutningen om å begynne med sondeernæring. Vi er her for å hjelpe deg med nettopp dette. Ved å lese tips, personlige beretninger og vanlige spørsmål blir det enklere for deg å forstå hvorfor sondeernæring kan være det beste alternativet for deg, ditt barn eller en som står deg nær, og på hvilken måte det kan bli en positiv del av din hverdag.

  Din lege/kliniske ernæringsfysiolog har anbefalt sondeernæring for deg, ditt barn eller noen som står deg nær. Kanskje har du hatt tid til å tenke over spørsmålet om sondeernæring på sykehuset. Eller kanskje beslutningen om å begynne med sondeernæring ble tatt veldig raskt. Det er uansett helt normalt å føle seg overveldet eller urolig første gang man står overfor spørsmålet om sondeernæring.

  Som med alt annet nytt, kan det å begynne med sondeernæring oppleves som veldig vanskelig – kanskje til og med helt uoverkommelig. Du vil sannsynligvis ha mange spørsmål om hvilken innvirkning det vil ha på din helse og din livssituasjon generelt. Hva er sondeernæring? Er det trygt? Vil jeg være i stand til å gjøre dette hjemme? Og hvordan får jeg hjelp underveis?

  Riktig støtte, veiledning og informasjon om sondeernæring kan gi deg den kunnskapen og tryggheten du trenger for å forstå og akseptere beslutningen om å begynne med sondeernæring. Vi er her for å hjelpe deg med nettopp dette. Ved å lese tips, personlige beretninger og vanlige spørsmål blir det enklere for deg å forstå hvorfor sondeernæring kan være det beste alternativet for deg, ditt barn eller en som står deg nær, og på hvilken måte det kan bli en positiv del av din hverdag.

  Hvorfor sondeernæring?
  1

  Hvorfor sondeernæring?

  Sondeernæring kan anbefales til en rekke ulike typer mennesker – unge som gamle, med ulike plager, sykdommer eller tilstander. Sondeernæring kan hjelpe og potensielt redde livet til mennesker som har:

  Personer som vurderes for sondeernæring kan ha ulike helseproblemer, men alle har én ting til felles: De klarer ikke å spise nok til å få i seg tilstrekkelig med næringsstoffer.

  Det er  viktig  å  opprettholde vekten, sikre god respons på og restitusjon etter medisinsk behandling samt opprettholde en uavhengig livsstil. Barn er i tillegg avhengig av god ernæring for å kunne sikre en optimal vekst og utvikling.  

  Får kroppen for lite næring over lengre tid, kan det føre til underernæring. Dette kan skje dersom du ikke klarer å svelge eller ikke tåler å innta mat via munnen, eller dersom kroppen ikke klarer å utnytte eller absorbere det du spiser. En slik mangelfull ernæring kan føre til en rekke ulike helseproblemer og påvirker utvikling og restitusjon negativt.


  Du har større risiko for underernæring hvis du:

  Sondeernæring er anbefalt for å hjelpe deg, ditt barn eller andre som står deg nær, for å dekke kroppens næringsbehov. Med sondeernæring vil du oppleve økt styrke, , raskere restitusjon og mer energi til å gjøre det du ønsker. Sondeernæring vil hjelpe barn å oppnå optimal vekst og utvikling. Selv om det kan være en overveldende tanke til å begynne med, kan sondeernæring føre til store gevinster i både livsstil og livskvalitet sammenlignet med et liv der kroppen får for lite næring.

  Hva er sondeernæring?
  2

  Hva er sondeernæring?

  Sondeernæring er en måte å dekke kroppens næringsbehov. Sondeernæring er næring i flytende form som tilføres kroppen via en fleksibel sonde. Næringsstoffene er de samme som de man får i seg gjennom et vanlig kosthold, og blir også fordøyd på samme måte. Sondeernæring inneholder alle de næringsstoffene man trenger i hverdagen – karbohydrater, proteiner, fettstoffer, vitaminer, mineraler og vann.

  Typer sondeernæring

  Vi har alle forskjellig næringsbehov. Den typen sondeernæring som anbefales for deg, er skreddersydd etter dine behov på bakgrunn av vekt, høyde, aktivitetsnivå, helsetilstand og hjemmesituasjon. 

  Det finnes et bredt utvalg av ernæringsprodukter som dekker alle næringsbehov, blant annet: 

  Når du er på sykehus, vil helsepersonellet (for eksempel en klinisk ernæringsfysiolog) drøfte med deg hva som er den beste ernæringsløsningen for akkurat deg og din situasjon.

  Typer ernæringssonder

  Næringen kan tilføres gjennom følgende typer ernæringssonder:

  Din lege/kliniske ernæringsfysiolog vil anbefale hvilken sonde som er best i ditt tilfelle.

  PEG- og PEJ-sonder, også kjent som gastrostomisonder, er mindre synlige enn nasalsonder, men krever et enkelt kirurgisk inngrep.

  Nasalsonder krever ingen inngrep, men de er mer synlige enn gastrostomiløsningene.

  Fordelene med sondeernæring
  3

  Fordelene med sondeernæring

  Sondeernæring kan forbedre pasientens fysiske og mentale tilstand/utvikling, energinivå og kraft, hindre vekttap og styrke immunforsvaret ved at kroppen tilføres de næringsstoffene den trenger hver eneste dag.  

  For noen er sondeernæring et alternativ som sikrer at de får i seg alle næringsstoffene de trenger, på tross av at de ikke kan innta mat på den måten de har vært vant til.

  Det kan ta tid å venne seg til sondeernæring, men det kan gi store gevinster for både helse og velvære. I tillegg reduseres belastningen som kommer av å forsøke å innta mat via munnen og bekymringen som kommer av å tenke på hvordan man skal få dekket næringsbehovet.

  Helsepersonell har anbefalt sondeernæring for deg eller noen som står deg nær, fordi det vil tilføre kroppen de nødvendige næringsstoffene som ikke blir tilført gjennom vanlige måltider. I tillegg til å dekke næringsbehovet, kan vi også nevne andre fordeler med sondeernæring, som for eksempel redusert stress i forbindelse med måltider. Foreldrene slipper å streve i timevis med å gi mat til barnet sitt. Dette gir hele familien bedre livskvalitet.

  Risikoer når næringsbehovet ikke dekkes:​

  • Vekst problemer:

   Et for lavt kaloriinntak fører til dårlig utvikling av barnets vekt og høyde.
  • Redusert energi og styrke:

   Inntak av færre kalorier (energi) og færre næringsstoffer enn det som behøves kan føre til tretthet, noe som kan påvirke alt man gjør – fra handling til matlaging, fra arbeid til lek. På sikt kan både muskeltonusen og den fysiske styrken reduseres.
  • Ufrivillig vekttap:

   Inntak av færre kalorier enn kroppen trenger, fører til vekttap. For de som lider av en sykdom, fører dette til økt sårbarhet for ytterligere helseproblemer og dårligere respons på behandling.
  • Redusert immunforsvar:

   Tarmen er en del av immunforsvaret. Dårlig ernæring kan følgelig føre til et svakere immunforsvar, noe som kan øke sårbarheten for infeksjoner.
  • Svekket mental utvikling:

   Et udekket næringsbehov kan føre til dårlige kognitive funksjoner, som læringsminne og konsentrasjon.

  Fordelene med sondeernæring er at alle disse risikoene reduseres.

  Hvor trygt er sondeernæring?
  4

  Hvor trygt er sondeernæring?

  Utviklingen innen sondeernæringsområdet har vært betydelig siden den spede begynnelsen. Fremskrittene innenfor næringsmiddelvitenskap og -teknologi, ernæring og medisin har gjort sondeernæring til en veletablert metode for opprettholdelse/gjenopprettelse av god ernæringsstatus hos kronisk eller kritisk syke pasienter.
   
  Noen vil imidlertid møte utfordringer når de skal tilpasse seg bruken av ernæringssonder. Det er viktig å være klar over mulige problemer, men det er enda viktigere å huske at disse problemene i stor grad kan forebygges.

  Din lege/kliniske ernæringsfysiolog vil hjelpe deg med å finne ut hvordan du kan forebygge mulige problemer knyttet til sondeernæring:

  Selv når du kommer hjem, vil du ikke være alene om å løse slike problemer. Du vil få informasjon om hvilke instanser som finnes, blant annet hjemmesykepleie og sykehusets poliklinikk. 

  Problemer med sondeernæring

  Selv om jevnlig vedlikehold og pleie reduserer sannsynligheten for problemer med ernæringssonder, finnes det risikoer.

  Helsepersonell vil hjelpe deg hvis du opplever problemer med sondeernæringen. Vi kan også tilby et nedlastbart sammendrag av mulige problemer knyttet til sondeernæring – årsaker og løsninger. Det er også mange enkle metoder for langtidsstell for å forebygge disse problemene. (annerledes enn for barn)

  Bivirkninger ved sondeernæring 

  Når du begynner med sondeernæring, kan det hende du opplever bivirkninger inntil du og helsepersonellet får etablert gode  rutiner og  finner den beste løsningen for deg. 

  Sondeernæring kan ha samme effekt på kroppen som enhver annen stor omlegging av kostholdet.

  Mulige bivirkninger av sondeernæring​:

  Slike bivirkninger kan  være ubehagelige, men det finnes måter å redusere dem på gjennom forebyggende tiltak. Det tar tid, men du vil finne ut hvordan du kan unngå problemer med ernæringssonder

  Enkelte pasienter som mottar enteral ernæring, opplever kvalme og brekninger. Brekninger øker risikoen for at maten kommer ned i lungene (aspirasjon). Det er flere grunner til dette. Det kan for eksempel skyldes forsinket tømming av magesekken , selve tilførselsmetoden eller intoleranse overfor det anvendte ernæringssondeproduktet. 

  Avhengig av den underliggende årsaken til intoleranse og mageproblemer kan ulike skritt tas for å forbedre toleransen. Dette kan for eksempel være å justere eller endre tilførselsmetoden, administrere romtemperert sondeløsning eller bytte til en annen sondeløsning. Mange ulike typer sondeløsninger finnes, alt etter typen intoleranse. Spør helsepersonell hvis du opplever toleranseproblemer.

   

  Hvordan skal jeg klare meg?
  5

  Hvordan takler jeg dette på egenhånd?

  Du vil aldri stå alene når du bruker sondeernæring. Det finnes en rekke fagpersoner, støttegrupper og organisasjoner som kan hjelpe, veilede og lytte til deg. Og om nye bekymringer og spørsmål oppstår, er vi her for å gi deg hjelp og støtte gjennom hele prosessen. Du kan blant annet se våre mest vanlige spørsmål og finne nyttige tips fra andre brukere.

  Når helsepersonell anbefaler sondeernæring for deg, barnet ditt eller noen som står deg nær, kan det hele virke uoverkommelig og skremmende. Det tar tid å bli fortrolig med sondeernæring. Det er helt naturlig å lure på om du noen gang kommer til å mestre det og bekymre deg for hvilken innvirkning det vil få på livet ditt.

  Sondeernæring vil føre til mange forandringer i livet ditt, enten det er du selv som skal behandles eller noen du har omsorg for. Det vil innebære forandringer i ditt personlige og sosiale liv. Samværet med familie og venner og situasjonen på jobben kan endre seg. Reising, aktiviteter, samliv – etter hvert vil du møte mange utfordringer, men etter hvert vil du også lære deg å takle dem. 

  Det er kanskje vanskelig å ta dette inn over seg akkurat nå, men sondeernæring vil bli en naturlig del av hverdagen din etter hvert. Ved å finne riktig hjelp og støtte for deg selv og for de som står deg nær, vil du mestre situasjonen enkelt og trygt og finne nye måter å leve et fullverdig liv på.