VANLIGE SPØRSMÅL

Vanlige spørsmål

Enten du eller noen av dine nærmeste nettopp har fått anbefalt sondeernæring eller dere har levd med sondeernæring hjemme en stund allerede, vil det sannsynligvis oppstå spørsmål med jevne mellomrom. Vi har samlet de vanligste spørsmålene med svar fra fagpersoner. Ønsker du flere detaljer, kan du klikke på emnene du er mest interessert i.

Vi i Nutricia jobber kontinuerlig med å forbedre produktene våre slik at våre kunders behov dekkes best mulig. Vi har som målsetting å redusere risikoen for intoleranse. Med utgangspunkt i  vitenskapelig kunnskap har Nutricia basert flere av produktene i Nutrison-porteføljen på følgende fire elementer:

 • MF6 - Unik blanding av fiberkilder for dokumentert økt toleranse og redusert diaré
 • P4 - Unik ikke-koagulerende proteinblanding av fire ulike typer proteiner både animalske og vegetabilske. Utviklet for å redusere koagulering i og fremme tømming av magesekken
 • Karotenoidblanding - Karotenoider har en rekke viktige funksjoner for menneskers helse, inkludert antioksidanteffekten.
 • Essensielle fettsyrer - DHA + EPA: Tilsatt for å minske inflammatoriske komplikasjoner i henhold til de nyeste anbefalingene.

Generelt anbefaler vi ikke at du vasker utstyret i vaskemaskinen. Vask utstyret for hånd som beskrevet i bruksanvisningen fra produsenten. Utstyr til engangsbruk (dette står på etiketten) skal ikke vaskes fordi de skal brukes og deretter kastes.

Ja. Vitenskapelige fremskritt om mat og ernæring innenfor medisin, har etablert sondeernæring som en standard for gjenoppretting av eller bevaring av en ernæringsmessig god helse hos kroniske og kritisk syke pasienter.

Fra tid til annen kan noen personer oppleve utfordringer med tilvenning til sondeernæring. Selv om det er viktig å være klar over potensielle problemer med sondeernæring, er det også viktig å huske på at noen av disse problemene til en viss grad er forventet og kan forebygges.

Når du tar godt vare på sonden vil dette forhindre problemer. Godt vedlikehold kan du lese mer om her.

Like lenge som med vanlig mat. Sondeernæring kan brukes som eneste kilde til ernæring så lenge som det er nødvending. Den sørger for en balansert og sunn kost og inneholder alle de næringsstoffene du trenger, dag etter dag.

Sonden kan løsne eller forskyve seg ved hosting, brå bevegelser eller ved at du drar i sonden ved et uhell. Dersom dette skjer, stopp tilførsel av sondeernæring.  

Dersom du har en PEG, knapp eller PEJ-sonde og denne fjernes ved et uhell, må du legge på en bandasje over området og dra til sykehuset/legevakten snarest eller ta kontakt med helseteamet ditt. Stomaen kan begynne å lukke seg om dette ikke tas hånd om så fort som mulig. Vi anbefaler at du alltid har en ekstra PEG, knapp eller PEJ-sonde for hånden. 

Ja. I dag er alt utstyr designet for enkel bruk av deg selv eller den du har omsorg for. Sondeernæring hjemme vil i begynnelsen kreve noe teknisk og praktisk brukerstøtte og veiledning. Denne nettsiden har som formål å hjelpe deg med dette sammen med helseteamet ditt. Sondeernæring hjemme er håndterbart og vil etter hvert gli inn i din daglige rutine og hverdag. 
Les mer omkring bruk av sondeernæring i hjemmet her.

En sonde kan bli tilstoppet på grunn av:

 • Konsistensen på medisinen kan ha ført til en tilstoppelse.
 • Bruk av most mat og drikke (i stedet for sondeernæring)
 • Sonden har ikke blitt godt nok skylt før og etter tilførsel av ernæring og medisiner
 • Lukket slangeklemme
 • Ødelagt/utløpt ernæring

Dersom du opplever en tilstoppet sonde, kan dette sannsynligvis løses ved et par enkle grep (og lett forhindres med forholdsregler). Trekk ut så mye ernæring som mulig fra sonden med en sprøyte. Skyll sonden varsomt med sterilt eller avkjølt kokt vann med en minimum 20 ml sprøyte for å minimere trykket og volumet. Dersom sonden fremdeles er tilstoppet, prøv å skyll den med lunket vann og deretter forsøk med kullsyreholdig vann.

Fremdeles tilstoppet? Skvis forsiktig sonden mellom fingrene dine langs lengden av sonden og gjenta skylling. Dersom heller ikke dette virker, må du ta kontakt med helseteamet ditt. 

De fleste sondeernæringer har nøytral smak siden de går direkte inn i magen eller tynntarmen. For å unngå bismak ved sure oppstøt, prøver vi å lage produkter med mest mulig nøytral smak. 

Barn som får sondeernæring forsetter vanligvis å gå på skolen. Du må selvsagt informere skolen om at barnet har sonde og at det trenger å få tilført ernæring i løpet av skoledagen. Skolen må få grunnleggende informasjon om sondeernæring. Dersom barnet ditt må få tilført sondeernæring og/eller medisiner gjennom sonden i løpet av skoledagen, bør helsesøster eller pårørende veilede. Opplæring kan behøves og dette kan diskuteres med barnets kliniske ernæringsfysiolog eller sykepleier. 

Ettersom tilførsel sondeernæring gir et tilsvarende volum som vanlig mat. Dessuten er viskositeten (konsistensen) tykkere enn for eksempel vann og melk. Sondeernæring kan derfor gi deg en følelse av metthet, på samme måte som når du spiser vanlig mat.

Men siden tilførsel av sondeernæring ofte skjer kontinuerlig i små mengder gjennom hele dagen, vil følelsen av metthet være svakere. Dersom du får i deg mindre mengder sondeernæring enn det som er anbefalt eller hvis du tar lengre pauser, kan du oppleve å bli sulten. Dersom du føler deg sulten i en lang periode, snakk med helseteamet ditt om den anbefalte mengden er tilstrekkelig for deg. 

Helseteamet ditt vil fortelle deg om barnet ditt kan spise mens det får sondeernæring. Dersom mat tillates, må du få informasjon om hva slags mat og i hvilke mengder som er trygt. Dersom barnet får sondeernæring på grunn av svelgevansker, kan du få time hos logoped som kan gi deg råd om hvilke type matvarer som er trygt for barnet å spise.

Før du reiser hjem, er det viktig å kjenne til hvordan du bruker sondeernæring, hvordan du kan bestille eller motta ernæring og utstyr samt hvilken brukerstøtte du kan forvente når du er hjemme.

Forsikre deg om at du har fått tilstrekkelig med informasjon og opplæring fra helseteamet ditt før du forlater sykehuset. Dersom du likevel føler at du ikke har fått nok informasjon eller er usikker på hvordan du bruker sondeernæring hjemme, kan du bruke denne nettsiden for brukerstøtte på lik linje med helseteamet ditt. 

Barn som får sondeernæring og ikke kan spise kan bli engstelige både for å spise og for annet som er forbundet med munnen, for eksempel tannpuss. Det er viktig å stimulere til gode opplevelser eller følelser rundt munnen og det er mange måter å gjøre dette på. En logoped kan gi veiledning og anbefale aktiviteter som du kan gjøre sammen med barnet ditt. Dette kan være:

 • Oppmuntre barnet til å putte noe i munnen, for eksempel en tyggering eller smokk.
 • Berør barnet rundt munnen
 • Lek munnleker som slengkyss og å spille på slurva
 • Tulle med mat og ikke-mat
 • Introdusere nye matlukter
 • Gi smaksprøver – barnets helseteam kan gi råd om mat som barnet kan få lov til å smake på. Dersom dette er tillatt, la barnet få smaksprøvene samtidig som det får sondeernæring. Dette hjelper barnet å forbinde smak, lukt og syn av mat med følelsen av sult og metthet.

Inkluder barnet i fellesmåltidene.

Det anbefales ikke å tilføre annet enn forskrevet sondeernæring gjennom sonden. Dette kan føre til tilstopping og kan potensielt øke infeksjonsrisikoen pga. forurensning. Snakk med helseteamet ditt før du ev. tilfører annet enn foreskrevet ernæring. 

Ja, men du trenger barnevakt slik at noen med kjennskap til/trening i sondeernæring kan ta vare på barnet og dets behov. Dessuten må du være sikker på at alt som trengs er tilgjengelig, dvs. utstyr, sondeernæring og medisiner.  

En god tommelfingerregel er å kun tilføre forskrevet sondeernæring og vann gjennom sonden og ikke andre væsker. Snakk med helseteamet ditt og følg deres råd. 

Sondeernæring er noe de fleste ikke kjenner så godt til og det kan virke unaturlig på noen. Dette kan føre til at du må svare på mange slags spørsmål om sondeernæring, noe som kan være frustrerende. Denne siden er utviklet for å hjelpe deg å svare på de vanligste spørsmålene du kan få fra venner og familie. Du kan også skrive ut en eller flere kopier som du deler ut. 

Helseteamet ditt vil fortelle deg om du eller den du har omsorg for kan spise mat i tillegg til at du får sondemat. Dersom mat er tillatt, kan du få informasjon om hva slags type mat og mengder som er trygt å innta. Dersom du får sondeernæring på grunn svelgevansker, kan du få time hos logoped som kan gi deg råd om hvilke type matvarer som er trygt for deg å spise. 

Sondeernæring er flytende ernæring som kan tilføres gjennom en sonde enten via nesen, magesekken eller tynntarmen. Flytende ernæring er lik vanlig mat og inneholder karbohydrater, protein, fett, vitaminer, mineraler og vann. Sondeernæring fordøyes på samme måte som vanlig mat.

Både barn og voksne kan bruke sondeernæring og det er forskjellige typer sonder tilpasset ulike situasjoner. En nasalsonde (via nesen) brukes vanligvis når sondeernæring er nødvendig i en kortere tidsperiode, mens sonde direkte i magesekken brukes ved langvarig sondeernæring. Les mer om hva sondeernæring er ved å klikke her.

Sittende er den mest ideelle posisjonen når du får sondeernæring. Men dersom dette ikke er mulig, kan du støttes opp av minst to puter som du ligger på, slik at du får en vinkel på 30-40 grader eller høyere. Du bør forbli i denne posisjonen mens sondeernæringen tilføres og i 30-60 minutter etterpå. 

De fleste synes det er greiest å være åpen med arbeidskolleger om hvorfor de trenger sondeernæring og hvordan dette fungerer. Dersom du forklarer situasjonen for dine kolleger, vil de lettere forstå hvorfor du av og til må trekke deg tilbake for å få tilført ernæring. Desto mer avslappet holdning du har til dette, desto lettere aksepterer de det også. 

En person kan trenge sondeernæring fordi han eller hun ikke får dekket behovet for ernæring gjennom mat og drikke eller ikke kan svelge eller tåler å få mat gjennom munnen. Flytende ernæring som brukes i sondeernæring tilfører en balansert mengde energi, protein og de næringsstoffene kroppen trenger. Dette kan støtte og fremme rekonvalesensen.

Sondeernæring bør alltid tilføres romtemperert (20-23 ºC). Kald ernæring kan være ubehagelig for brukeren og føre til intoleranseproblemer eller diaré. Hvis du varmer opp sondeernæring (for eksempel med varmt vann), må den ikke koke fordi dette kan redusere næringsverdien i sondeernæringen. 

For brukere med gastrostomisonde (for eksempel PEG, PEJ-Tube etc.): Gastrostomisonden plasseres gjennom huden og går direkte i magesekken. Disse sondene krever ekstra vedlikehold sammenlignet med nasalsonder. De 2-3 første ukene etter at du har fått plassert en gastrostomisonde bør du kun dusje slik at såret får grodd ordentlig. Senere kan du bade, dusje og svømme dersom sonden er godt beskyttet og såret har grodd og er friskt. Du kan beskytte sonden med et vanntett plaster. Men du bør unngå å bade i vann med dårlig kvalitet. Dersom du er usikker, snakk med helseteamet ditt om hva som er trygt og mulig for deg. 

Flytende ernæring tilføres vanligvis via en sonde. En pumpe kan brukes til å tilføre en bestemt mengde ernæring med en jevn hastighet. Sondemat kan også gis som bolusmating/måltid. Dette innebærer at ernæringen gis flere ganger i løpet av dagen over korte perioder ved hjelp av en ernæringspumpe eller sprøyte. Les mer om hvordan tilføre sondeernæring ved å klikke her.

Du kan ta en pause fra tilførselen av sondeernæring dersom du følger anvisningene under:
Ved en kort pause (mindre enn en time), for eksempel når du trenger å gå på toalettet, skal du koble fra ernæringssettet og sette på støvhetten. Skyll sonden!

NB: Generelt har en åpnet pose med sondeernæring en hengetid på maksimalt 24 timer.

Ernæring bør byttes etter maksimalt 24 timer. Dersom du tar en pause under tilførsel av sondeernæring anbefaler vi at du lar ernæringssettet sitte på posen og koble dette fra sonden mellom måltidene. Dette bør håndteres aseptisk. Ta kontakt med helsepersonell for veiledning om hvordan dette gjøres i praksis.

Fysisk aktivitet og lett trening er sunt for deg dersom tilstanden din tillater det. Sørg for å beskytte sonden og huden rundt den så mye som mulig. Unngå store og brå bevegelser som kan løsne sonden fra festet. Det er ulike hjelpemidler som kan gjøre det lettere for deg å bevege deg og lar deg komme utendørs, for eksempel en ryggsekk til pumpen og sondeernæringen. Snakk med helseteamet ditt om hva som kan passe for deg.  

Hverdagsaktiviteter som bading og bilkjøring påvirkes ikke av sonden. Du må passe på at sonden er lukket før bading eller svømming. Det er også viktig å rengjøre området rundt sonden etterpå. Noen aktiviteter kan forskyve eller løsne sonden, slik som sport og trening. Det er derfor viktig å passe godt på sonden og følge med på den. 

Så lenge sondeernæring er koblet til settet og systemet er lukket, kan posen med sondeernæring henge åpen i maks. 24 timer. Skulle du trenge lengre pauser fra sondeernæring, må sonden kobles fra ernæringssettet. Ta kontakt med lege eller annet helsepersonell som følger deg opp for å få råd om oppbevaring og håndtering. Sondeernæringen kan oppbevares i romtemperatur i opptil 24 timer dersom pakningen er åpnet. Uåpnet sondeernæring oppbevares også i romtemperatur. For holdbarhetsdato, se pakning.

Reise er mulig også når du bruker sondeernæring. Det er noen spesielle utfordringer og hensyn du må ta, men helseteamet ditt og leverandøren av sondeernæring kan gi deg den veiledningen du trenger. Det er nyttig å få et brev av helseteamet ditt som forklarer dine særlige behov. Du må også sørge for at du har nødvendig ernæring og utstyr med deg, eller sjekk i forkant at sondeernæring er tilgjengelig ved reisemålet. Undersøk også at sondeernæring som kjøpes i utlandet kan refunderes. 

Ja! Vær derimot oppmerksom på at noen aktiviteter, som bl.a. løping og aktiviteter som inkluderer dra og rykk kan forskyve eller løsne sonden. Derfor er det viktig å følge med på den. Dersom sonden faller ut, ta kontakt med foresatte eller den som har omsorgen for barnet. 

Hvis du eller den du har omsorg for, har en fornemmelse av at utstyret ikke fungerer ordentlig, eller at tilførselen av sondeernæring ikke fungerer optimalt, bør du umiddelbart stoppe tilførselen av ernæringen. Dersom problemene er knyttet til sondeernæringen eller utstyret, vennligst ta kontakt med helseteamet ditt eller Nutricia. Hvis problemene antas å være en type bivirkninger, ta øyeblikkelig kontakt med helsepersonell.

Før du reiser, snakk med helseteamet ditt og leverandør av sondeernæring. Du må vite hvor mye sondeernæring du trenger å ta med deg på reisen dersom du ikke kan være sikker på at du får tak i spesifikke produkter der du skal.

Det er forskjellige måter å fortelle om sondeernæring til barn. Et eksempel er å feste en sonde til en dukke. Det hjelper også at andre barn får se sonden og hvor den er plassert på barnets kropp. 

Det kan ta tid å finne hvilken sondeernæringsrutine som fungerer best for deg eller din pårørende. Samtidig som disse finjusteringene blir en rutine, kan du oppleve noen bivirkninger. Det er mange måter å håndtere eventuelle bivirkninger som du kan få:

 • Magetrøbbel: Hvis du er kvalm (føler deg uvel), utsett sondeernæring i 1-2 timer. Du kan også prøve en mindre mengde ernæring eller sette pumpen på en lavere hastighet.
 • Diaré: Først må du kontrollere at pumpen leverer sondeernæring med rett hastighet. Hastigheten du skal bruke er bestemt av helsepersonellet som har gitt deg opplæring om sondeernæring. Sørg for at utstyret er rent og at ernæringssettet blir byttet hver 24. time. Sondeernæring bør alltid tilføres ved romtemperatur. Vi anbefaler å oppbevare åpnet sondeernæringen ved romtemperatur koblet til ernæringssettet. Kun dersom ernæringssettet kobles fra flasken/posen bør ernæringen legges i kjøleskapet. Når du er klart til å bruke sondeernæringen igjen, ta den ut av kjøleskapet og la den stå i romtemperatur i 30 minutter før bruk. Etter at en pose med sondeernæring har vært åpen i 24 timer bør den kastes. Du bør også vurdere å bruke en sondeernæring som inneholder fiber. Dette kan nemlig hjelpe mot diaré fordi fiber bidrar til normalisering av tarmfloraen og fremmer en sunn tarmslimhinne. Snakk med helseteamet ditt.
 • Forstoppelse: Vær sikker på at du får i deg ekstra væske som anbefalt og ikke glem å skylle. Hvis mulig, forsøk å være i bevegelse og fysisk aktivitet. Dersom dette ikke løser problemet bør du kontakte helseteamet ditt. Du bør også vurdere å bruke en sondeernæring som inneholder fiber. Dette kan nemlig hjelpe mot forstoppelse så vel som diaré. Snakk med helseteamet ditt.
 • Luft i magen: Dersom du plages av mye luft i magen eller ryggsmerter etter sondeernæring, bør du åpne lukkemekanismen på sonden og la overflødig gass slippe ut. Dette er en prosedyre som kalles ventilering. Helseteamet ditt kan vise deg hvordan du fester en 50 ml sprøyte eller spesiell ventil for å slippe ut luft.

Hvorvidt du vil oppleve bivirkninger, og hvor lang tid dette vil ta å løse, kan variere fra person til person. Hvis bivirkningene er vedvarende eller du er i tvil, kontakt helseteamet ditt.

På flyreiser må du forsikre deg om at poser med sondeernæring ikke sjekkes inn og oppbevares i bagasjerommet fordi her kan temperaturen blir svært lav og skade produktet. Flytende ernæring, for eksempel morsmelkerstatning, morsmelk, barnemat og flytende medisiner er tillatt gjennom sikkerhetskontrollen. Likevel, de fleste flyselskap og flyplasser krever dokumentasjon ved sikkerhetskontrollen på at du har med deg flytende medisiner/ernæring. Kontakt ditt reisebyrå eller flyselskap i forkant av reisen for å få informasjon om prosedyrene.