Utskrivning

Utskrivning

  Initiering og utskriving

  Sondeernæring er en veletablert metode for tilførsel av næring til pasienter som står i fare for å bli underernært, og der både fordelene og sikkerhetsaspektene er godt dokumentert.

  Sondeernæring virker inn på flere sider ved pasientens liv – fra det sosiale livet og familielivet til arbeidslivet, fra fritidsaktiviteter og reising til fysisk nærhet. I oppstarten kan det være vanskelig for enkelte å bli vant med sondeernæring når de er hjemme. Derfor opplever mange pasienter stor uro i oppstartsfasen, og det kan herske stor motvilje blant helsepersonell å skulle sende pasientene hjem.

  Konsekvenser av motvilje hos pasientene

  Pasienter og pleiere har mange spørsmål, følelser og behov straks beslutningen om å starte med sondeernæring og reise hjem fra sykehuset er fattet. Uten tilstrekkelig informasjon kan det bli vanskelig å erkjenne at sondeernæring er nødvendig, slik at pasienten blir preget av tvil og usikkerhet om fremtiden. I et helseperspektiv kan slik tvil og mangelfull informasjon øke sannsynligheten for at pasienter og helsepersonell gjør feil eller ikke følger anbefalt ernæringsplan.

  Alt dette kan utgjøre en helsefare for pasienten. Tvungen oral mating øker risikoen for at maten kommer inn i luftrøret, og en utilstrekkelig mengde sondeernæring kan føre til underernæring og dermed forsinket rekonvalesens.

  Usikkerhet hos pasienter og pleiere rundt sondeernæring kan også forsinke helsepersonellets beslutning om å legge ned ernæringssonden. Det blir naturlig å tenke: «Vil min pasient takle sondeernæring?» eller «Har min pasients pårørende trygghet nok til å håndtere sondeernæring i hjemmet?» En slik usikkerhet kan forlenge effekten av underernæring og komplikasjoner, hvilket kan føre til lengre og mer hyppige sykehusopphold.

  Støtte fra Nutricia

  Her finner du verdifull informasjon og støtte for både deg selv og dine pasienter vedrørende alle spørsmål knyttet til sondeernæring. Med denne veiledningen vil det bli lettere for deg å hjelpe pasientene dine, slik at de kan akseptere og tilpasse seg sondeernæring i hjemmet. På denne måten ligger alt til rette for at pasientene virkelig kan ha nytte av sondeernæring, og at du er trygg nok til å treffe de rette beslutningene for dine pasienter.

  Med den rette informasjonen og støtten gjennom hele prosessen – fra initiering til tilpasning i hjemmet – kan pasienter og pleiere lære seg ikke bare å akseptere sondeernæring, men også takle det, tilpasse seg det og bygge en god, ny hverdag for alle berørte.

  Initiering og utskriving

  Sondeernæring er en veletablert metode for tilførsel av næring til pasienter som står i fare for å bli underernært, og der både fordelene og sikkerhetsaspektene er godt dokumentert.

  Sondeernæring virker inn på flere sider ved pasientens liv – fra det sosiale livet og familielivet til arbeidslivet, fra fritidsaktiviteter og reising til fysisk nærhet. I oppstarten kan det være vanskelig for enkelte å bli vant med sondeernæring når de er hjemme. Derfor opplever mange pasienter stor uro i oppstartsfasen, og det kan herske stor motvilje blant helsepersonell å skulle sende pasientene hjem.

  Konsekvenser av motvilje hos pasientene

  Pasienter og pleiere har mange spørsmål, følelser og behov straks beslutningen om å starte med sondeernæring og reise hjem fra sykehuset er fattet. Uten tilstrekkelig informasjon kan det bli vanskelig å erkjenne at sondeernæring er nødvendig, slik at pasienten blir preget av tvil og usikkerhet om fremtiden. I et helseperspektiv kan slik tvil og mangelfull informasjon øke sannsynligheten for at pasienter og helsepersonell gjør feil eller ikke følger anbefalt ernæringsplan.

  Alt dette kan utgjøre en helsefare for pasienten. Tvungen oral mating øker risikoen for at maten kommer inn i luftrøret, og en utilstrekkelig mengde sondeernæring kan føre til underernæring og dermed forsinket rekonvalesens.

  Usikkerhet hos pasienter og pleiere rundt sondeernæring kan også forsinke helsepersonellets beslutning om å legge ned ernæringssonden. Det blir naturlig å tenke: «Vil min pasient takle sondeernæring?» eller «Har min pasients pårørende trygghet nok til å håndtere sondeernæring i hjemmet?» En slik usikkerhet kan forlenge effekten av underernæring og komplikasjoner, hvilket kan føre til lengre og mer hyppige sykehusopphold.

  Støtte fra Nutricia

  Her finner du verdifull informasjon og støtte for både deg selv og dine pasienter vedrørende alle spørsmål knyttet til sondeernæring. Med denne veiledningen vil det bli lettere for deg å hjelpe pasientene dine, slik at de kan akseptere og tilpasse seg sondeernæring i hjemmet. På denne måten ligger alt til rette for at pasientene virkelig kan ha nytte av sondeernæring, og at du er trygg nok til å treffe de rette beslutningene for dine pasienter.

  Med den rette informasjonen og støtten gjennom hele prosessen – fra initiering til tilpasning i hjemmet – kan pasienter og pleiere lære seg ikke bare å akseptere sondeernæring, men også takle det, tilpasse seg det og bygge en god, ny hverdag for alle berørte.