Viktig informasjon

Viktig informasjon

  Viktig informasjon

  I slutten av 2015 vil en ny internasjonal standard for medisinsk utstyr ved enteral ernæring innføres. Dette nye konnektorsystemet kalles ENFit. Alle leverandører og produsenter av medisinsk utstyr for enteral ernæring, inklusive Nutricia, vil bytte til denne nye standarden. Endringen vil medføre redusert risiko forbundet med feilkoblinger og forenkle koblingen mellom ulike leverandørers utstyr.

  Viktig informasjon

  I slutten av 2015 vil en ny internasjonal standard for medisinsk utstyr ved enteral ernæring innføres. Dette nye konnektorsystemet kalles ENFit. Alle leverandører og produsenter av medisinsk utstyr for enteral ernæring, inklusive Nutricia, vil bytte til denne nye standarden. Endringen vil medføre redusert risiko forbundet med feilkoblinger og forenkle koblingen mellom ulike leverandørers utstyr.

  1

  Overgangsperiode – sett og sonder

  Endringene utføres stegvis:

  • Steg 1, oktober 2015 – oktober 2016

   Først endres ernæringssettene. For å forenkle overgangsperioden vil disse settene leveres med en påskrudd, hvit overgangsadapter, slik at tilkobling til dagens sett fortsatt er mulig.
  • Steg 2, september 2016

   Nye sonder med ENFit tilkobling innføres. Disse kan kobles til ernæringssettene uten behov for den hvite adapteren. Den hvite adapteren kan derfor skrues av og settet kan kobles til de nye sondene.
  • Steg 3, mars 2017

   Etter at overgangsperioden er over, vil både ernæringssett og sonder ha ENFit standard, og adaptere er ikke lenger nødvendig.


  2

  Overgangsperiode- sett og sprøyter

  Medisinporten vil bli endret på samme måte som sondene og ernæringsettene, på samme tidspunkt som vist over.

  • Steg 1, OKTOBER 2015 - OKTOBER 2016

   Fra oktober 2015 vil de nye ENFit ernæringssettene bli levert med en hvit adapter i medisinporten, som passer med dagens ENLock sprøyter.
  • Steg 2, JANUAR 2016

   De nye ENFit sprøytene vil være tilgjengelige fra januar 2016. De hvite adapterne skal da skrus av medisinporten slik at de nye ENFit sprøytene passer i medisinporten.
  • Steg 3, mars 2017

   I mars 2017 vil det leveres ernæringssett uten en påsatt hvit adapter, slik at ENFit sprøytene passer rett i medisinporten.

  3

  Kontaktinfo ved spørsmål

  Denne over oversikten gjelder kun for produkter levert an Nutricia. For å få en full oversikt over hva denne endringen vil medføre I forhold til de produktene du bruker, ta kontakt med din utstyrskontakt.

  Dersom du har spørsmål til medisinsk utstyr for enteral ernæring, eller ønsker mer informasjon om den nye ISO-standarden, kontakt Nutricia på tlf: 23 00 21 00 eller via e-post nutricia@nutricia.no.